Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför tar det lång tid att öppna en katalog i VijeoDesigner Vijeo-Manager?

Det är en fördel att i sin VijeoManager i VijeoDesigner skapa underkataloger direkt under Vijeo-Manager. Skapa t.ex. kataloger för olika typer av projekt. Med underkataloger ska det gå snabbare att öppna katalogerna vid start och sedan öppna projektet.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?