Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur skapa egna datatyper för Concept ?

Starta Utforskaren (Explorer) och gå till katalogen Concept\Lib och kopiera filen COMM.DTY. Döp om filen till Mina_dty.dty. Öppna filen med t.ex. Anteckningar (Notepad). Här finns exempel på strukturerad variabel och array. Editera i denna fil för att skapa dina egna. Se till att alla ursprunliga data som fanns i denna fil inte finns kvar.

Filen ska alltid börja med TYPE och sluta med END_TYPE.
En strukturerad variabel ska börja med ett namn följ av : .Sedan ska det komma STRUCT, definieringen av variablerna och avslutning med END_STRUCT.
Var som helst i filen kan man skriva en kommentar inom (* ........ *).

Se exempel, denna fil innehåller en strukturerad variabel och en array:

(* Svens egenskapade variabler *)

(* You should edit this file, if you need some derived datatypes *)
(* in conjunction with EFBs of this library. *)
(* Syntax is given by IEC 1131-3 ST (Structured Text) language *)

(* För XBT klockan *)
TYPE

XBT_klocka:
STRUCT
sek: WORD;
tim_min: WORD;
mån_dag: WORD;
år: WORD;
END_STRUCT;

WordArr4: ARRAY [1..4] OF WORD;

END_TYPE

------------------ lycka till ----------------------
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?