Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Var lagras egna datatyper i Concept ?

Denna FAQ handlar inte om hur man skapar egna datatyper utan hur egna datatyper kan lagras lokalt i ett projekt. Det finns en annan FAQ som beskriver "Hur skapa egna datatyper i Concept".
Skapa en egen katalog under C:\ för ditt projekt t.ex. C:\MITT_PRJ. Under denna katalog spara du med Concept ditt projekt. Det blir t.ex. C:\MITT_PRJ\MITT_PRJ.PRJ. När du sparar skapas det också en katalog DFB. Din/Dina (en eller flera) filer för datatyper sparar du med filändelse DDT under C:\MITT_PRJ\DFB\.
Vill man se på, ändra eller skapa nya datatyper, väljer du i Concept  File och Open. Väljer katalogen C:\MITT_PRJ\DFB\. Skriv in i "File name:" t.ex. MINA_DDT.INC. När den inte finns innan frågar Concept om den ska skapa denn a fil. Svara OK. Då öppnas editorn för denna fil MINA_DDT.INC. Välj här ADD för den/de *.DDT filer som du har. Spara. När du sedan öppnar ditt Concept projekt så finns dina lokala variabler.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?