Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka filtyper använder Unity ?

Applikationsfilen eller Projektfilen, den fil som innehåller den praktiska informationen om projektet har filändelsen .stu, ex. Mitt Projekt.stu.

För att kunna hålla reda på utseendet på projektet så finns ett filformat kallat context som får samma namn som projektfilen, fast har en annan filändelse. Ex. Mitt Projekt.ctx. Den filen har informationen om vart ett visst fönster var öppnat på arbetsytan, som vilken position det hade (ex. övre vänstra, tredje från vänster), hur zoomningen var på den underliggande koden, osv.

För att kunna flytta ett projekt mellan olika datorer och olika versioner finns filformatet .xef "Unity Pro Application Exchange Files (*.XEF)". Med detta format kan man både gå upp i version och tillbaks till en tidigare version. Filformatet innehåller bara koden, konfigurationen, animeringstabeller samt operatörsvyer. Den binära filen inkluderas inte. Kräver "Rebuilt all project" efter import.

För att kunna uppgradera ett projekt från en version av Unity Pro till en nyare version så kan filformatet .sta användas "Unity Pro Archived Application Files (*.STA)". Denna fil innehåller samma information som projektfilen, samt den binära fil som senast överfördes till PLC fast i ett format som går att uppgradera. Detta innebär att projektet kan öppnas och konverteras in i en nyare version av Unity Pro samt att en "connect" kommer att visa projektet EQUAL med PLCn. Kräver att projektet är "Built" för att utföras.

Alla filformat i Unity
Existing Unity project .STU
Archived Unity App. project .STA
Exported Unity project .XEF
Exported Unity project inkl. DTM_Tools   .ZEF
Exported Unity I/O config .XHW
Exported Unity DDTs .XDD
Exported Unity DFB .XDB
Exported Unity Variables (data) .XSY .SCY .TXT .XVM
Exported Unity Animation table .XTB
Exported Unity LD section .XLD
Exported Unity IL section .XIL
Exported Unity ST section .XST
Exported Unity FBD section .XBD
Exported Unity SFC section .XSF
Exported Unity Comm. Network .XCM
Exported Unity Runtime screen .XCR
Exported Functional view module .XFM
Exported Concept project .ASC
Exported PL7 project .FEF
 

 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?