Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Får man ha brun ledare som fasledare?

Ja det får man.
 
 
Se Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 punkt;
 
514 Identifiering
 
514.3.Z2 Identifiering av parter i flerledarkablar och sladdar
Fasledare ska identifieras efter hela dess längd med färgerna brun, svart eller grå.
 
514.3.Z3 Identifiering av enledarkablar och isolerade ledare
Fasledare ska identifieras med färgmärkningen brun, svart eller grå efter hela dess längd. Det är tillåtet att använda en av dessa färgmärkningar för samtliga faser i en krets.
 
 
Se  även Gränssnitt människa-maskin (MMI) – Grundläggande regler för märkning av ledare med färger och alfanumeriska tecken SS-EN 60446 punkt;
 
5 Identifiering med hjälp av färg
5.1 Allmänt
För märkning av ledare är följande färger tillåtna:
                    svart, brun, röd, orange, gul, grön, blå, violett, grå, vit, rosa, turkos.
 
Ytterligare märkning, t ex alfanumerisk märkning, är tillåten, förutsatt att identifieringen med hjälp av färg förblir entydig
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?