Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Måste man fästa fast fördelningsblocken för snabbkoppling?

Nej det måste man inte men vi rekommenderar det.
Med fast anslutning / installation menas att skarvarna, ledningarna och fördelningsblocken sitter fast i varandra.
INTE  nödvändigtvis att kablarna eller blocken är fastsatta på underlager
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?