Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur stoppas eller startas Modbusdrivern (och övriga drivers)

Unity och TwidoSuite använder drivrs så som Modbus, XIP och Uni-Telway för att gå on-line på styrsystem. Dessa tjänter ka startas automatiskt när datorn startas. Detta sköts av ett program NA-Config som finns under C:\Windows\Systm32 ( gäller XP installerat på C:\ ). Av nedanstående bild framgår att respektive driver kan stoppas eller startas och även väljas om den ska startas automatisk (samtidigt som datorn startas).

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?