{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

Hur många apparater kan anslutas till en gateway, typ Link150, Com'X eller EGX100/300?

Det går teoretiskt att ansluta 32 fysiska apparater (slavar) under ideala förhållanden på en Modbus RS-485 seriell slinga mot en Master (t.ex. gateway) som EGX100/300, Link150 eller Com'X. Det är det teoretiska taket och man bör inte ansluta så många apparater i praktiken.

Vid behov av korta svarstider och snabb kommunikation exempelvis vid anslutning mot PLC och Scadasystem (ex manöver av brytare) rekommenderas att begränsa till 10-15 st apparater för bästa prestanda. Om fler än ett system (Scada, Com'X etc) ska hämta information parallellt från modbusslavar genom en gateway, bör antalet slavar halveras för att uppnå likvärdig prestanda.

Antalet möjliga apparater (slavar) har helt att göra med typen av applikation, prestanda och responstid. Det går att dela upp en modbusslinga för att få färre slavar per slinga om man behöver högre prestanda. En Com'X eller EGX300 kan hantera flera Link150/EGX100 som underenheter, till vilka fler modbusslavar kopplas. Det maximala antalet slavar som kan anslutas till en Com'X är 64.
Rekommenderat antal slavar Com'X
RekommenderatAcceptabeltOlämpligt
Inbyggd RS-48581632
Gateway 181632
Gateway 2816
Gateway 3816
Gateway 48
Gateway 58
Gateway 68
Gateway 78

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Produkt:
EGX150
Utforska mer
Produkt:
EGX150