Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad betyder röd MEM i Unity:s fönster längst ner i skärmbild?

Memory status:
                Green:    fragmentation <50% or memory usage <50%
                Red:       fragmentation >70% and memory usage >70%
                Yellow:   all other cases

Finns i Unity hjälpen "status bar" och Operating modes

 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?