Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad menas med First-up delay på induktiva givare

Den tid givaren behöver för att vara redo efter att den har blivit spännings satt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?