Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad har Telemecanique Sensors för specifikation på IP68 när det gäller induktiva givare

De krav vi har för IP68 på våra induktiva givare är
Givarna testas i 336 timmar på 40m djup (4 Bar) med en temperatur på 50 grader C
Efter utförd test ska produkten inte visa någon funktion eller isolations nedsättning.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?