Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är Sn för värde på induktiv givare?

Sn (rated operation distance)  är ett värde på givare enligt IEC 60947-5-2. (Part 5-2: Control circuit devices and switching elements – Proximity switches)
Detta värde tar inte hänsyn till tillverkarens toleranser ej heller temperatur eller andra avikelser.
Givaren testas i labb miljö och mot ett förutbestämt föremål.
När det gäller induktiva givare testas de mot ett metallföremål (Fe) med en storlek motsvarande givarens kännsel yta och med en tjoklek på 1mm.
tex Induktiv cylindrisk M30 används en 30x30mm 1mm tjock järnplåt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?