Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för skillnad mellan ljus kopplad eller mörk kopplad fotocell. Benämns oftast som Light On, Dark On?

Man kan se det lite om SL slutande (normally open) BR brytande (normally closed), men med viss skillnad.
Ljus kopplad innebär att fotocellen aktiverat utgångs signalen när den får tillbaka ljus till mottagaren.
Mörker kopplad innebär att fotocellen aktiverar utgången när den inte får ljus tillbaka till mottagaren.

Det är detta som är skillnaden mot SL, BR eftersom givaren kan i sin tur ha en brytande eller slutande utgång tex när den får ljus tillbaka till mottagaren.

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?