Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka gränsläges brytare uppfyller kraven på 4mm bryt avstånd enligt EN 81-1, EN 81-2?

Gränsläges brytare med kontaktblock XE2NP21.. finns bla i följande gränsläges brytare
XCKP25…., XCKD25…., XCKM5…., XCKS5…., XCKJ5….
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?