Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ska jag megga brytare med Micrologic 2.0/5.0 E?

Grundprincipen är att brytare med Micrologic 2.0/5.0 E endast får meggas/isolationsmätas med maximalt 1000 V AC.

Reläskydd tillverkade efter datumkod 3N15082 (Frankrike) eller W15071 (Kina) kan meggas med annan spänning om inställningspluggen (rating plug) tas bort. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?