Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur hittar jag datumkod och serienummer på en EVlink laddstation?

Produktfamilj:
PTEVC - ELECTRICAL VEHICLE

Etiketten med datumkod sitter på utsidan av EVlink-produkter. Datumkoden börjar med årtal, som till exempel 11, 12 eller 13. För apparater som är avsedda för utomhusbruk kan täckkåpan behöva tas av.

Etikett på apparat för hemmabruk inomhus (datumkod i röd ruta)

Date Code Location

Apparat för utomhus bruk (datumkod i röd ruta)

Outdoor Date Code Location

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?