Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför syns ingen COM port i Concept, Error OL9-1631.

Vid kommunikation med PLC i Concept eller Ecec Loader kan man välja COM-port. När det inte syns att välj COM-port genereras en felkod error OL9-1631.
Detta beror på att COM saknas eller är upptagna av andra programvaror. Kontrollera vilka anddra programvaror som används eller som körs i bakgrundenoch som nyttjar COM-port. Stäng ner dessa program, för att frigöra COM-port.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?