Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer man PLC-klockan i Unity PLC från en NTP tjänst?

I vissa Unity ethernet moduler finns möjlighet att hämta en NTP (Network Time Protocol) tjänst för synkronisering av tid. Väljes denna tjänst ställes klocka automatiskt, med uppdatering i det tidsintervall som man ställer in. Utöver detta finns det ett DFB block R_NTPC. Detta block ger ytterligare detaljer om tiden. 

Nuvarande tid uttryckt med datatypen DT
Millisekunderna till den nuvarande tiden på sekund nivå.
Antalet sekunder sedan 1 januari 1990 som en UDINT.
Antalet millisekunder att lägga till som en INT.
Status på NTP uppdateringen.
 
NTP tjänsten finns vanligen i nätverksservern.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?