Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Potentialutjämning av kabelstegar, kabelrännor samt trådstegar.

 Kabelstegar, kabelrännor samt trådstegar är godkända för funktionsutjämning om dom monteras enligt anvisning.
Anvisningar hittar ni i vår handbok, download.schneider-electric.nu/snb/download.aspx

Kabelstegar, kabelrännor samt trådstegar  är provade enligt IEC 61 537:2001 (första versionen), under paragraf 11.1.2.
Proverna är genomförda på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?