Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad ingår i VijeoCitect +PowerConnect?

+PowerConnect innehåller:
•Anslutning
•Power Modbus
•(Schneider Electric)
•IEC61850 (standard)

•Bibliotek
•Electrical Symbols (IEC/ANSI)
•Templates - PM800
•Templates - ION7650

De kunder som har beställt och uppgraderat sin licens ser inte att låset innehåller  +Facilities eller +PowerConnect.

För att se vad licensen innehåller får man aktivera programmet CiUsafe och knapp Licensed Drivers. 
För +PowerConnect skall det stå New_Driver_1 !!! 
Enligt bild nedan:

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?