Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken potentiometer kan användas ihop med potentiometervred ZB4BD912 respektive ZB5AD912 ?

Potentiometer 2,2 KOHM artikelnummer PE30AL E-nr 3735260
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?