Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Fel vid "Link Variables" med Arrayer[1..x] in i VijeoDesigner.

I VijeoDesigner kan man använda Arrayer. Dessa Arrayer blir alltid med start från 0, Array[0..X]. I Unity kan man fritt välja hur man vill skapa sina Arrayer, alltså både Array[0..X] och Array[1..X]. När man använder funktionen "Link Variables" i VijeoDesigner för att överföra variabler från Unity till VijeoDesigner ska man inte ha Arrayer från Unity av typen  Array[1..X]. VijeoDesigner kommer att indexera fel i dessa Arrayer. Regeln blir därför i Unity använd inte Array[1..X] eller annan strartpunkt än 0. 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?