Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kan jag ändra effekt och energi som visas med negativa värden i Micrologic?

Effektbrytaren/skyddet skiljer på förbrukad eller tillförd energi (4-kvadrantsmätning), se bif fil. Effektriktningen måste stämma överens med monteringen av brytaren. Standardinställningen är att effekten går ut från brytarens undersida, till exempel om man har samlingsskena i toppen på ställverket och förbrukaren ansluten på undersidan.

Effektriktningen ändras på två sätt beroende på brytare.
  • Reläskyddets menysystem
  • Via mjukvara Ecoreach
  Menysystem i reläskydd Via Ecoreach
Masterpact NT/NW X X
Compact NS (>630A) X X
Compact NSX   X


Parametern heter "Power sign +/-"
Se även vår hemsida för mjukvara och kompletta manualer till respektive reläskydd.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?