Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är HARMONY Accesspoint ?

Accesspoint är med HARMONY trådlös batterifri lösning via en kommunicerbar  "mottagare" som är kommunicerbar med tex RS485 Seriell modbus eller Modbus /TCP protokoll till överordnat PLC.
Dessa två referenser (ZBRN1 och ZBRN2) hanterar upp till 60 stycken sändare med trådlös batterifri radioöverföring för avstånd upp till 100 meter ( utan hinder). 

Läs gärna mer via sökning på vår hemsida mot referenserna.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?