Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan inte läsa GSD fil i Profibus DTM Master TCSEGPA23F14F, varför?

GSD filer för TCSEGPA23F14F Profibus DTM master får inte innehåll vissa okända tecken. Dessa tecken är:  '  ´ ^ och  &  . Det är dessa tecken vi känner till som ogillas av DTM Profibus Master.
Öppna GSD filen med "Anteckningar" (Notpad) och ersätt de ovan nämnda okända tecknen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?