Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ansluta BMXFCW303?

Se färgschema i bifogat dokument.
In/utgång 0 börjar uppe till vänster på kort kontakten. På kabelkontakten börjar In/utgång 0 till höger sett in i kontakten och med kabeln pekande neråt.
I detta dokument är I/O 0 med vit ledare anluten via B20 och I/O 1 med brun ledare anluten via A20. Kablen för I/O 0-15 är märkt A och kablen för I/O 16-31 är märkt B.
Alltså stiftraden till vänster är B20 - B1 och stiftraden till höger är A20 - A1. I vissa dokument bl.a. hjälpen i Unity är stiften benämnda A1 till A16 för I/O 0-15 och B1 till B16 för I/O 16-31.
Se kompletterande dokument 2 o 3. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?