Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man köra Twido PID regulatorn i simulering?

Nej PID funktionen fungerar inte att simulera i simulatorn till TwidoSuite. PID regulatorerna måste köras i äkta hårdvara.
Funktionerna (EXCH), PID, FC, VFC, och PLS/PWM kan inte användas i simulatorn.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?