Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan energimätare/kombinationsinstrument användas för att mäta elproduktion i t.ex. solcellsanläggningar?

Om en modell som har fyrkvadrantsmätning väljs kan man också hålla koll på om anläggningen förbrukar eller producerar energi.

Fyrkvadrantsmätning

Aktiv energi positiv och negativ
Reaktiv energi positiv och negativMätaren kommer automatiskt lägga till + eller - beroende vilket håll effekten flödar (importerad eller exporterad energi).

På en effektbrytare med reläskydd Micrologic 5-/6E eller x.0E/-P/-H måste denna riktning (Power sign +/-) ställas in med hjälp av mjukvaran Ecoreach.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?