Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kopplar jag in kabeln i Optiline 2-v uttag E.1159902

Optiline 2-vägs uttag har ett eget interface kallat OSI (Open Schneider Interface).
Det innebär att man alltid måste ha ett distributionsblock för att koppla in sig i uttaget.
I bifogat dokument visas flera alternativ för både 1-fas och 3-fas inkoppling.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?