Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad fungerar i SoMachine Basic simulator?

All digital och analog signal behandlig kan utföras.
Funktionerna (EXCH), PID, FC, VFC, och PLS/PWM kan inte användas i simulatorn. Dessa funktioner måste köras i äkta hårdvara.
T.ex. PID regulatorn kan man inte simulera utan måste testas i PLC-n.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?