Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad gäller för installationsdosor i brandklassade väggar?

Brandklassade väggar generellt

Boverkets uppgift är att ställa kraven på brandskydd genom byggregler. Brandklassade väggar för respektive brandklass skall vara fackmässigt utförda enligt gällande regler. Hur man i detalj utformar en vägg eller ett bjälklag för att uppfylla kraven är däremot upp till den som bygger. Förslag på lösningar finns i olika brandskyddshandböcker, till exempel från Svensk byggtjänst eller Brandskyddsföreningen. Byggmaterialtillverkarna har också information om hur deras produkter skall kombineras för att uppnå en viss brandmotståndsklass.

Brandklasserna EI 30, EI 60 och EI90 står för att konstruktionen skall motstå brand 30 minuter, en timme respektive 1,5 timmar.


Schneiders installationsdosor för brandklassade väggar

För Schneider Electrics del finns i dagsläget 3 varianter att välja på vid montering av våra installationsdosor i brandklassade väggar:

Med Multifix Fire

Med Multifix Eco

Med Multifix TED

1. Med Multifix Fire

Schneider Electric har ett brett sortiment av brandklassade dosor - Multifix Fire - som vid montering i brandklassade väggar gör att aktuell brandklassning hos väggen bibehålles utan några tillkommande åtgärder. Brandklasserna EI 30, EI 60 och EI90 bibehålles med Multifix Fire apparat- och kopplingsdosor i väggar. Brandklasserna EI30 och EI60 bibehålles med Multifix Fire takdosor. Typgodkännande enligt SINTEF 050-0204. Multifix Fire dosorna har en fabriksmonterad brandskyddsplatta i dosans botten som expanderar kraftigt när den utsätts för värme. Noggrannhet krävs vid håltagning och placering av dosorna i en brandklassad vägg. Multifix Eco dosor måste installeras innan "dubblingen" (väggskivan) monteras. Brandplattor kan inte tillföras i efterhand.
 

2. Med Multifix Eco

Om du använder standard Multifix Eco installationsdosa istället för Multifix Fire så måste särskilda åtgärder utföras för att väggen ska behålla sin brandklass, se bifogad monteringsinstruktion + bifogat SITAC 0371/01 typgodkännande.

Om eldosor monteras mellan väggreglarna skall hela utrymmet vara isolerat med stenull med en densitet på min. 28kg/m3. Utrymmet ska fyllas med stenull med ett övermått på 5-10mm.

Dosor som monteras i brandklassade väggar som inte ska helisoleras kräver särskilda åtgärder: i höjdled ska isoleringen täcka dosorna med minst 300 mm på ömse sidor - isoleringen kan då avgränsas med horisontella s.k "kottlingar" mellan reglarna. Utrymmet ska fyllas med stenull med ett övermått på 5-10mm. Se bild "Montage av dosor i icke helisolerad regelvägg" i dokument MC1786SE/1304.

Multifix Eco dosor måste installeras innan "dubblingen" (väggskivan) monteras.
 

3. Med Multifix TED

Om du använder standard Multifix TED installationsdosa istället för Multifix Fire så måste särskilda åtgärder utföras för att väggen ska behålla sin brandklass, se bifogad monteringsinstruktion + bifogat typgodkännande 2922/89.

Om installationsdosor monteras mellan väggreglarna skall hela utrymmet vara isolerat med stenull med en densitet på min. 28kg/m3. Utrymmet ska fyllas med stenull med ett övermått på 5-10mm.

Brandisolerplattan TIP monteras i Multifix TED infällda apparat- och kopplingsdosor, för att tillsammans med övriga åtgärder återställa brandmotståndet i brandklassade väggar. Plattan skall monteras invändigt i dosans botten. Den kan monteras före eller efter dosans installation i väggen. När TED-systemet används i en brandklassad vägg krävs minst 95-regel och man uppnår då max EI30 med monterad brandplatta TIP. TED-dosan måste installeras innan "dubblingen" (väggskivan) monteras men själva brandplattan (TIP) kan monteras i efterhand.

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?