Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken bryt-/slutförmåga har en personskyddsbrytare typ iDPN N?

Dvärgbrytaren som är en del av personskyddsbrytaren har testats med avseende på brytförmågan mot kortslutning enligt industristandarden EN 60947-2. I den anges den maximala brytförmågan Icu i kA och Ics i % av Icu.

Personskyddsbrytarna har Icu = 10kA och Ics = 7,5 kA. I standarden för personskyddsbrytare EN 61009 anges en annan typ av elektrisk prestanda, nämligen Idm. Det är ett värde som relateras till apparatens slut- och brytförmåga vid jordslutning fas-jord. Enligt test är Idm = 6kA.

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?