Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan en fyrpolig jordfelsbrytare anslutas med bara en fas och nolla?

Ja, men använd anslutningarna längst till höger. På en jordfelsbrytare typ iID (t.ex. A9Z11425) används uttag 3 och 5 på ovansidan samt 4 och 6 på undersidan.

På en RCCB ID klass B (t.ex. 16750) är motsvarande anslutningar 5 och 7 respektive 6 och 8. N anslutningen används ej. Med denna inkoppling kommer jordfelsbrytarens och testknappens funktion bibehållas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?