Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Är det tillåtet med FK kabel i era minikanaler?

I våra Optiline minikanaler i plast är det tillåtet med enkelisolerad kabel.
Kanalen skruvas upp med skruv TFT-IS5-x32  E-nr 1534909 med skålformad plastbricka för att skydda
skruvhuvudet.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?