Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur hittar jag IP-adressen till gateways typ IFE, Link150, Com´X och SmartLink?

Windows 7/8/10

I Windows Vista/Windows 7/8/10 kommer dessa enheter att dyka upp som ikoner i vyn Nätverk/Network i Utforskaren. Dubbelklicka på ikonen och du ansluts till webbsidan.

 

Andra operativsystem

Om ett annat operativsystem som t.ex. Windows XP används måste adressen räknas fram manuellt. Adressen ligger i området 169.254.YY.ZZ där YY och ZZ är de två sista siffrorna i MAC adressen (hexadecimal form). MAC-adressen finns på respektive produkts etikett som räknas om till decimal form. Kalkylatorn i Windows kan användas för omvandling hexadecimal MAC adress till decimal IP adress. Välj programmeringsläge i Windows-kalkylatorn.

Exempel

MAC-adress 00-B0-D0-86-BB-F7
BB => 187
F7 => 247

IP adressen blir då 169.254.187.247

Com'X

Com´X vid äldre operativsystem t.ex. Windows XP: ange 10.25.1.1 i webbläsarens adressfält vid Ethernetanslutning respektive 10.25.2.1 i adressfältet vid WiFi-anslutning.
Com´X fungerar bäst med webbläsare typ Google Chrome eller Firefox.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?