Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad gäller vid anslutning av 0V repektive 24 V på våra olika typer av Modbuskommunicerande produkter såsom Gateways, lågspänningseffektbrytare och mätare?

Anslutning för Modbus RS-485

Tvåtråds RS-485 har normalt fyra anslutningar.
  1. D0
  2. D1
  3. Skärm
  4. 0V/Common
D0 och D1 är ledarna för själva kommunikationsslingan. 0V utgör en gemensam signaljord för alla apparater och distribueras från mastern till alla slavar. Skärmen omger de tre ledarna och jordas i en punkt, normalt sett vid mastern.

 

Specialfall

IFM v1 (TRV00210)

IFM modul (TRV00210) och EGX100/300 har endast tre anslutningar: D0, D1 och skärm. 0V distribueras då via minusanslutningen för 24 V. EGX har separat plint för spänningsförsörjningen. Det innebär att det inte finns någon referens till 0V längs modbusslingan för att försäkra att alla apparater har samma 0V om inte samma spänningsaggregat används. Det är rekommenderat att ansluta alla spänningsaggregat 0V till jord. På IFM skall första moduls 0V/- (på en punkt i Modbusslingan) anslutas till jord om flera är monterade ihop med kopplingsplint (TRV00217) på IFE modul eller på Modbus Mastern och IFM modulerna är separarade. Inga andra apparater skall ha 0V ansluten till jord.

Apparater med distribuerad 0V

Com´X200/210/510, SmartLink-skena och olika mätare har fyra anslutningar: D0, D1, skärm och 0V. De har separat plint för spänningsförsörjningen. Detta innebär att genensam 0V finns i Modbuskabeln till alla apparaterna.

Blandad installation

Om IFM (tre anslutningar) används tillsammans med andra apparater som har fyra anslutningar ska 0V/- INTE anslutas till jord, utan lämnas flytande.

 

IFM v2 (LV434000)

IFM v2 har separata kontakter för modbus och spänningsförsörjning. Därför behöver man inte jorda anslutningar separat, utan det räcker att se till att D0, D1, 0V och skärm kopplas mellan apparaterna.

 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?