Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan kopplingsbild 1PH3W L-L-N användas för att mäta L1 och L2 i ett 3-fas system med energimätare/kombinationsinstrument ?

Denna kopplingsbild är avsedd för laster med fasvinkel 180 grader, dvs en fas är ansluten till en 1-fas transformator som skapar två linjer med 180 graders åtskillnad.
När ex L1 och L2 ansluts i ett 3-fas nät blir fasvinkeln 120 grader (360/3).
Mätvärdena kommer att bli korrekta, men ett felmeddelande kan uppträda som indikerar förväxling mellan inkoppling och aktuell kopplingsbild parameterad i mätaren.
Om 3PH kopplingsbild används med två faser inkopplade kommer en fas inte ha mätning och genomsnittliga mätvärde för spänning, ström och effektfaktor blir felaktiga.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?