Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför blinkar displayen i mitt reläskydd typ Micrologic P/H?

Bakgrund

Beteendet kan inträffa på brytare som är utrustade med kommunikation och beror på en felkoppling eller fel inställning.

Kommunikationsinställningar

Kommunikation med brytaren kan ske genom antingen modbus direkt på plint eller genom ULP-protokollet. Om kommunikationsslingan kopplas direkt på brytaren kan fyrtrådskommunikation användas.

Som standard levereras BCM ULP kommunikationsmodulen inställd för tvåtrådskommunikation (2w+ULP.) Inställningen fungerar när någon ULP modul används, t.ex. FDM121 display eller IFM. Vid koppling av modbus på brytarens plint kan 4w (4 wires, fyrtrådskommunikation) användas.

Se aktuellt kopplingsschema i t. ex. Compact NS respektive Masterpact katalog. där E5, E6 är anslutna till E3, E4 med förbindningar.

Åtgärd vid blinkande display

Vid blinkande display ställ om till 4wires eller tag bort förbindningar till E5, E6. Detta gäller äldre anläggningar där bl. a. CCM (kassettmodul) används.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?