Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur återställer man lösenord i AS?

1. Öppna Workstation
2. Vänsterklicka på den blåa symbolen högst upp i vänster hörn samtidigt som du håller ned SHIFT
3. En rad med Sessions ID kommer upp under adressen till ASen.
4. Kopiera den och skicka Sessions IDt ihop med anläggningsnamn och versionsnummer till BMS Supporten support.bms@se.com
5. Koden endast är giltig i 24h med det Sessions IDt
6. BMS Supporten skickar det nya tillfälliga lösenordet.
7. Öppna workstation och ta fram sessions ID't igen enligt punkt 2
7. Logga in med användare admin med det temporära lösenordet. I Local domänen.
8. En ruta kommer upp med fråga om inmatning av det gamla lösenordet (vilket är det nya generedare lösenordet) och sedan får du skapa och verifiera ett nytt lösenord.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?