Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Transient skydd för Harmony LED signal lamp block ?

Användningen av ”protected LED” signal lampor i kretsar med höga spänningsspikar kan orsaka problem i vissa tillämpningar.
Om lampan (LED:en) utsätts för höga spänningsspikar, som de som skapas när stora spolar avmagnetiseras (magnetventiler , stor kontaktor etc.) kan skada LED:en. Detta kan också uppstå vid tillslag av kontaktorspole om tillslags effekten är hög.
Livslängden 100000 timmar uppfylls ej om produkten utsätts för så höga elektriska stötar.
Om signallampan är kopplad direkt parallellt över en induktiv spole får inte tillslagseffekten överskrida 30VA. Inkopplingseffekten är vanligtvis betydligt högre än jämfört med den nominella effektförbrukningen . Om 30VA överskrids kan man koppla ett varistor skydd parallellt över LED:blocket för att skydda det mot spänningsspikar.
I vårt Harmony sortiment har vi st varistorskydd att erbjuda.
 
ZBZVG - för användning vid 120VAC - maximal effekt på spolen 120VA
ZBZ VM - för användning vid 230VAC - maximal effekt på spolen 230VA


 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?