Teknisk FAQ

Ställ en fråga

AX600/IX600 anslutning av Dualtechs SIA-sändare

I DALM-enheten

 Här finns en stiftlist där seriekabeln ska anslutas.
Använd port A och vänd kontakten så att den gröna kabeln är närmast kretskortskanten.
DIP-switch 1 ska ställas i läge ON, detta sätter kommunikationen till 9600 baud.
DALM-enheten måste startas om innan denna ändring träder i kraft.
 
I AX600/IX600
Här finns COM0 som en skruvplint.
Där ska gul kabel från DALM anslutas till TXD
Där ska brun kabel från DALM anslutas till RXD
Där ska grön kabel från DALM anslutas till i-GND
 
I Esmikko
Enhetskonfiguration, klicka på centralen
Här ska Seriell enhet ställas in som:
41 SIA -anslutning för AX600
1 SIA-anslutning för IX600
SIA-inställningar som telefonnummer och objektskod kommer från vaktbolagets information
SIA-nivå ställs till 3
 
 

Övrigt

Konfigurera DALM-enhetens inställningar på vanligt vis med app.
 
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?