Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kund har äldre modell av lock till trådstege, finns det clips 1149379 att få tag på?

Nej tyvärr, eftersom locken har fått nytt utseende behövs ej clips 1149379
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?