Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det säkringar till stickpropp KBC16DCF?

Det finns 10A och 16A säkringar att köpa .
DF2BN1600     Säkring NF gG 16A, 8,5 x 31,5 mm
DF2BN1000    Säkring NF gG 10A, 8,5 x 31,5 mm
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?