Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Går det ej att ha extra hjälpkontakt på lågförbrukande kontaktor serie D?

Det går enbart att ha ett tvåpoligt frontmonterat block
Detta p.g.a. det lågförbrukande spolsystem är något klenare  än standard spolsystemet,
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?