Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Måste faserna sys på en TeSys GV2LE** motorskyddsbrytare vid enfasdrift?

Nej. Denna referens är enbart magnetiskt ( kortslutnings) skyddoch innehåller inget termiskt skydd och därmed inget diffentialskydd.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?