Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka korrosivitetsklass håller våra standardskåp ?

Våra Universal enclosure referenser i serien NSY***
SM och S3D skåp håller C3H
Vårt SF skåp håller C2H på profilen, C3H för paneler
och Våra HD skåp håller C4H
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?