Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det övergång från 30,5mm till 22,5mm hål ?

Harmony sortimentets artiklar för övergång från 30,5mm till 22,5mm hål finner du i bifogad fil.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?