Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur välja kabel och Telefast2 modul till X80 I/O (M340, M580)?

Se i bifogad lista. Först en allmän presentation av Telefast 2. På sida 6/10 titta överst efter önskad X80 modul. Titta ner i kolumnen efter yes, för vilken kabel som passar. Titta längre ner efter mörk gröna fält för vilka Telefast 2 moduler som kan väljas. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?