Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Var ser jag uttagsmärkningen på Harmony serien ?

Uttagsmärkningen för kontakterna beror på var någonstans på montagesockeln som kontaktblocket monteras på, se bifogad pdf
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?