Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka portar använder Vijeo Designer för att ladda en applikation över ethernet och som web brosher?

Port        Funktion                            Ändringsbar

21          FTP                                  Nej
80          Websidor (titta på de grafiska hemsidorna)             Ja
6000     Data sharing                               Ja   
80 + 6000   Webgate                              Ja  
6001     Programmerings port (FTP)         Nej
6002     Programmerings port o VijeoAir          Ja
6001 + 13777   Data Manager 
6001 + 13777   Applikations nedladdning
8000    Används för shared data och WebGate            Ja
13777  Alternativ till port 21                 Ja
Ställ in så att dessa portar kan överföras.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?